Kurumsal

Hakkımızda

Dünya üzerinde 400 milyonun üzerinde yetim çocuk olduğu tahmin ediliyor. Bu çocukların bir kısmı illegal örgütler tarafından kullanılma, bir kısmı da misyonerlik, zorla çalıştırılma, zorla evlendirilme, zorla evlatlık verilme, suça ve madde bağımlılığına itilme vb. tehditlere maruz kalıyor. Ayrıca, bu tehditlere maruz kalınmasa dahi, sevgi ve şefkatten mahrum kalmanın neticesinde bu çocuklarımızda çeşitli psikososyal rahatsızlıklar gözlemleniyor.

Yetim Vakfımız, söz konusu bu tablonun iyileşmesine katkı sunma gayesiyle 10 Haziran (15 Ramazan) 2017’de Dünya Yetimler Günü'nde kurulmuş bir ihtisas vakfıdır.

Vakfımızda “yetim” kavramının kapsamına; yetimlerin yanı sıra, öksüzler, kayıp-buluntu çocuklar, sosyal yetimler ve yetim annelerini de dahil ediyoruz. Sunduğumuz hizmetlerde ise herhangi bir yaş sınırı gözetmeksizin, yetimlerin ilk çocukluktan hayata atılacakları yaşlarına kadar uzanan geniş bir ömür dilimini kuşatıyoruz.

 

Misyonumuz

Yetimler başta olmak üzere korunma ihtiyacı olan çocukların sevgi ve merhamet ortamında, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunacak ortamı oluşturmak.
 

Vizyonumuz

Yetimler başta olmak üzere korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik sunduğumuz hizmetlerle dünya çapında yol gösteren, rol model olan ve referans alınan bir vakıf olmak.

 

Temel İlkelerimiz

  • Şeffaflık
  • Güvenilirlik
  • Hesap Verebilirlik
  • Adalet
  • İnsana Saygı
  • Öncülük
  • Katılımcılık